saldyrmak işlik

  1. Bina etdirmek, gurdurmak.

    • Annaguly ýanwar aýyna çenli köneje öýleriniň ýerine iki sany polly-potolokly gowy jaý saldyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Bir zadyň içine goýdurmak, içine ýerleşdirtmek, jaýlaşdyrtmak.

    • Ejem geýimleri sandyga saldyrdy.

  3. Işe okuwa we ş. m. ýerleşdirtmek.