saldyrmak sal‧dyr‧mak işlik

 1. Bina etdirmek, gurdurmak.

  • Annaguly ýanwar aýyna çenli köneje öýleriniň ýerine iki sany polly-potolokly gowy jaý saldyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Bir zadyň içine goýdurmak, içine ýerleşdirtmek, jaýlaşdyrtmak.

  • Ejem geýimleri sandyga saldyrdy.

 3. Işe okuwa we ş. m. ýerleşdirtmek.


Duş gelýän formalary
 • saldyralyň
 • saldyran
 • saldyrardym
 • saldyrarka
 • saldyrarlar
 • saldyraýyn
 • saldyrdy
 • saldyrdy-da
 • saldyrdyk
 • saldyrjak
 • saldyrmaga
 • saldyrmagyň
 • saldyrmajak
 • saldyrmak
 • saldyrmakda
 • saldyrmaly
 • saldyrman
 • saldyrmaýan
 • saldyrsaňyz
 • saldyrsyn
 • saldyryp
 • saldyrypdy
 • saldyrypdyr
 • saldyrypdyr-da
 • saldyrypdyrlar
 • saldyrýan
 • saldyrýar
 • saldyrýarsyň