sakyrdamak sa‧kyr‧da‧mak işlik

 1. Arasyny kesmän gepläp durmak, birsyhly dynman geplemek.

  • Jemal eje gep düşündirjek bolsaň uzyn günläp sakyrdamaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bolgusyz gürlemek, ýaňramak.

  • Daýy men birazajyk sakyrdadym weli, hernä bagyşlarsyň. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
 • sakyrdady
 • sakyrdadylar
 • sakyrdadym
 • sakyrdamaly
 • sakyrdap
 • sakyrdasa-da
 • sakyrdaýarsyň
 • sakyrdaýarys