sakyrdamak işlik

  1. Arasyny kesmän gepläp durmak, birsyhly dynman geplemek.

    • Jemal eje gep düşündirjek bolsaň uzyn günläp sakyrdamaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Bolgusyz gürlemek, ýaňramak.

    • Daýy men birazajyk sakyrdadym weli, hernä bagyşlarsyň. («Kolhoz Günleri»)