sakynjyramak işlik

Sakyna-sakyna geplemek, gepläniňde käte sakynmak, sakynybrak geplemek.

  • Jogap berip başlanymda birneme sakynjyradym. (L. N. Tolstoý, Eserler)

  • Orta boýly peşeneli bir çal eliniň aýasy bilen sakgalyny owuçlap, sakynjyrap gepledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)