saky

[sa:ky]

Könelişen söz Meýlisi alyp barýan, meýlise ýolbaşçylyk edýän, arak-şerap süzüp berýän adam.

  • Wasiliý hoşlaşyk meýlisiniň sakysy bolmagy Swetlana tabşyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Owadan ýaş sakylar -- meý guýýanlar göz-gaş kakmalar bilen meý guýýardylar. (Aýbek, Nowaýy)