sakga sak‧ga

Garaşylmaz halatda, birden, dessine.

sakga aýak çekmek

sakga durmak

Birden aýak çekmek, birden durmak.

 • Biz olaryň ýanynda maşyny sakga durzup, onuň neşesini uçurdyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Biziň münüp gelýän maşynymyz birden sakga durýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • sakgalam
 • sakgaly
 • sakgalydyr
 • sakgalym
 • sakgalyma
 • sakgalymdan
 • sakgalymy
 • sakgalymyzy
 • sakgalymyzyň
 • sakgalymyň
 • sakgalyna
 • sakgalynam
 • sakgalyndan
 • sakgalyny
 • sakgalynyň
 • sakgalynyňdyr
 • sakgalyň
 • sakgalyňdan
 • sakgalyňy
 • sakgalyňyz
 • sakgalyňyzy