sakçy

Bir zady saklaýan, gözegçilik edýän, goragçy, garawul.

  • Bagtly eziz Watanmyň sakçysy men bu günde. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Sakçylar gündizleri şol kümejikde saýalap, töweregine gözegçilik edýärdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)