sahaplanmak işlik

[saha:planmak]

Sahap edilmek, jiltlenmek.