sahaplamak işlik

[saha:plamak]

Kitabyň, depderiň we ş. m. daşyna sahap etmek, jiltlemek.

  • Ol onuň daşy keşdeden sahaplanan komsomol biletini gördi. (N. Pomma, Egri Eýikmez)