sagynmak sa‧gyn‧mak 1 işlik

Malyň süýdüni özüň üçin sagyp almak.

 • Geçi sagynmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem sagynmak - sagnar, sagnypdyr.

sagynmak sa‧gyn‧mak 2 işlik

[sa:gynmak]

Ýaýdanjyrap bir zada ýa-da birine garaşmak, haýal etmek, ýaýdanmak.

 • Kiçijik tokaýyň etegine ýetip sagyndy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ýelli iki-üç ädim maşyna ýetmän sagynyp galdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Familiýaň! -- diýip, ol bir sagynyp durjak ýaly etdi-de soň ýüzüniň, ugruna aýdyp goýberdi. (M. Ysmaýylow, Powestler)


Duş gelýän formalary
 • sagynan
 • sagynanda
 • sagynar
 • sagyndy
 • sagyndy-da
 • sagyndylar
 • sagyndyň
 • sagynjak
 • sagynmady-da
 • sagynmak
 • sagynman
 • sagynyp
 • sagynýan
 • sagynýança
 • sagynýardy
 • sagynýarsyň
 • sagynýarsyňyz