sagynçsyz sypat

[sa:gynçsyz]

Düýbünden sagynman, haýal etmän eglenmän, tiz.

  • Naçalnik hiçbir kagyza garamazdan, sagynsyz jogap berdi. (A. Gowşudow, Eserler)