sagry sag‧ry

 1. Käbir malyň, atyň eşegiň we ş. m. bilinden guýrugyna çenli bolan aralyk, bilinden yzky tarapy.

  • Seýislermiz toýda atyn çaparlar, çagrysyn sypalar ýalyny gözlär. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Maňlaýy sakar al atyň belent sagrysy gum mezekleýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Adamyň bilinden otyr ýerine çenli bolan aralyk.

  • Sypalap goýberseň, sagryňdan öter, tursaň saçyň ýere deger, Akmeňli. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

sagry ädik

seret ädik


Duş gelýän formalary
 • sagra
 • sagrydan
 • sagrylar
 • sagrylary
 • sagrylaryna
 • sagrylaryny
 • sagryly
 • sagrysy
 • sagrysyn
 • sagrysyna
 • sagrysynda
 • sagrysyndan
 • sagrysyny
 • sagrysynyň
 • sagryň
 • sagryňdan