sagmak işlik

  1. Malyň ýelninden süýt önümini almak.

    • Nur soltan sagyp gelen sygrynyň süýdüni gazana guýdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Göçme manyda Aldaw, zorluk we ş. m. ýollar bilen talanmak, ütmek, biriniň gazanjyny zadyny eýelemek.

    • Şol hojaýynlar iliň gazanjyndan baý bolup ýene-de olary bolrak sagmagyň giň planyny gurýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)