sagmak sag‧mak işlik

 1. Malyň ýelninden süýt önümini almak.

  • Nur soltan sagyp gelen sygrynyň süýdüni gazana guýdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Aldaw, zorluk we ş. m. ýollar bilen talanmak, ütmek, biriniň gazanjyny zadyny eýelemek.

  • Şol hojaýynlar iliň gazanjyndan baý bolup ýene-de olary bolrak sagmagyň giň planyny gurýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • sagam
 • sagan
 • sagana
 • saganda
 • sagandyr
 • sagany
 • sagar
 • sagara
 • sagardy
 • sagarlar
 • sagdy
 • sagdygam
 • sagdygyna
 • sagdygyny
 • sagdyklaryny
 • sagdyr
 • sagjagyny
 • sagjak
 • sagjaklar
 • sagma
 • sagmaga
 • sagmagyň
 • sagmak
 • sagmakda
 • sagmakdyr
 • sagmaklyk
 • sagmalydyr
 • sagmana
 • sagmasaň
 • sagmasyny
 • sagmazlyk
 • sagsaň
 • sagsyn
 • sagyp
 • sagyň
 • sagýan
 • sagýanam
 • sagýança
 • sagýar
 • sagýardy
 • sagýardylar
 • sagýarlar