sagdyrmak işlik

  1. Sagyp süýdüni aldyrmak.

  2. Süýt bermek (sygyr hakda).

    • Onuň beýleki haýwanlardan bir aýratynlygy-da özüni 15-18 aýa çenli sagdyrýanlygydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)