sagalmak işlik

Saglygy gowulanmak, keselden gutulmak, keselden açylmak, gurat bolmak, daýanmak.

  • Men it sarkydyny içip sagalanymdan, ölenimi ybaly görerin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Doktorlar: -- Endamyndaky çişler gaýdar, ýaralaryň sagalar -- diýip aýdýarlar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)