sagçy

Syýasy we jemgyýetçilik durmuşynda öňde baryjy akymlara duşman, konserwatiw, reaksion (däp boýunça reaksion partiýalaryň çlenleriniň parlament zalynyň sag tarapynda ýerleşişlerinden gelip çykypdyr).

  • Sagçy sosialistler.