sagçy sag‧çy

Syýasy we jemgyýetçilik durmuşynda öňde baryjy akymlara duşman, konserwatiw, reaksion (däp boýunça reaksion partiýalaryň çlenleriniň parlament zalynyň sag tarapynda ýerleşişlerinden gelip çykypdyr).

  • Sagçy sosialistler.


Duş gelýän formalary
  • sagçylar
  • sagçylara
  • sagçylarda
  • sagçylaryň