sadyk sa‧dyk

[sa:dyk]

Tüýs ýürekden berlen, özüni gurban, sadaka etmäge taýyn, wepaly.

  • Patyşanyň sadyk hyzmatkäri adyny aljagyna buýsandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Oraz han hem täze gubernatoryň öňünde özüniň sadyk guldugyny bildirmek pursadyny elden bermedi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sadyk - sadygy.


Duş gelýän formalary
  • sadygyň
  • sadykly
  • sadyklygy
  • sadyklygyny
  • sadyklygyň
  • sadyklyk