sadaka

  1. Gurban.

    • Goý, faşistler biziň erkimiz bilsin, goý başym Watana sadaka bolsun! (Çary Aşyr, Poemalar)

  2. Dini düşünje boýunça hudaý ýoly.

    • «Toýda topuk ýetmez, sadakada san» diýilýänleň hatarynda durýardyk. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)