sabyr-karar sa‧byr-ka‧rar

[sabyr-kara:r]

Sabyr-takat, çydam, garaşyk, gyssanmazlyk.

  • Utanjaňlyk bilen ýöredi bäri, Merediň-de gitdi sabyr-karary. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gaplaňda sabyr-karar galmandyr. («Mydam taýýar» gazeti)

sabyr-karardan aýrylmak

seret sabry gaçmak sabry gaçmak

  • Ol seniň üçin neňki-roýun saraldyp sabyr-karardan aýryldy. («Görogly» eposy)