sabamak işlik

[sa:bamak]

  1. Içi boşamak, boşap galmak, gutarmak, tükenmek.

    • Pagta bir sabasyn ahyry! -- diýdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zatdan arassalanmak, hapasy aýrylmak, saplanmak.

  3. Halas bolmak, gutulmak, dynmak.