sabamak sa‧ba‧mak işlik

[sa:bamak]

 1. Içi boşamak, boşap galmak, gutarmak, tükenmek.

  • Pagta bir sabasyn ahyry! -- diýdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir zatdan arassalanmak, hapasy aýrylmak, saplanmak.

 3. Halas bolmak, gutulmak, dynmak.


Duş gelýän formalary
 • sabady
 • sabama
 • sabamasa
 • saban
 • sabanda
 • sabany
 • sabap
 • sabapdyr
 • sabaryn
 • sabasyn
 • sabaýança
 • sabaň