saba

[saba:]

Könelişen söz Ertir, daňdan, ir.

  • Gamgyn geçen günde, gije-sabama şanly şöhle, şanly şöhrat ýetirdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Saba gelseň güle-güle, seýil edeli baga bile. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gurban bolsun saňa döwletim, malym, Toý üste toý bolsun sabada indi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Seniň sözleriň saba ýeli ýaly göwün gunçasyny açýar. (Aýbek, Nowaýy)