saba sa‧ba

[saba:]

Könelişen söz Ertir, daňdan, ir.

 • Gamgyn geçen günde, gije-sabama şanly şöhle, şanly şöhrat ýetirdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Saba gelseň güle-güle, seýil edeli baga bile. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gurban bolsun saňa döwletim, malym, Toý üste toý bolsun sabada indi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Seniň sözleriň saba ýeli ýaly göwün gunçasyny açýar. (Aýbek, Nowaýy)


Duş gelýän formalary
 • sabada
 • sabady
 • sabama
 • sabamda
 • sabany
 • sabasyn
 • sabaň
 • sabaňa