saň

Könelişen söz Daş.

saň gaty bolmak

  1. Gas gaty, doňan ýaly bolmak.

    • Onuň brezenti ezilip, saň gaty bolup durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Çygy kepemeýän şineller, keçe ädikler gijesine saň gaty bolup doňup urşujylar guta gaplanan ýaly bolup durýardylar. (H. Ismaýylow, Powestler)

  2. Göçme manyda Dim-dik, dik.

    • Ol ep-esli wagt bir duran ýerinde saň gaty bolup durdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)