saýlamak işlik

 1. Saýlawda ses berip, wekilligini tassyklamak.

  • Dynç alsak hakly biz, hukuga hakly saýlasak -- hakly biz, saýlansak -- hakly. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Bu beýik wezipä seni, bir agyzdan saýlarys göni. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 2. Köp zadyň içinden seçip almak.

  • Sözleriň içinden çeperin saýlap, gerekli goşgular döretdim oýlap. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Bir zakaz berjek matalarymyzy saýladyk. («Tokmak» žurnaly)

garaňy saýlamak

seret gara

 • Şu taýdan garaňy saýla! («Sowet edebiýaty» žurnaly)