sýuita

Sazçylyga degişli Umumy çeper many bilen birleşýän dürli özbaşdak böleklerden ybarat bolan saz eseri.

  • Weli semfoniki orkestr üçin 4 bölümden ybarat türkmen sýuitasyny döretdi. («Mydam Taýýar» gazeti)