sürtmek işlik

  1. Bir zada süýkäp çalmak.

  2. Bir zady ikinji bir zada degrip, oýkap süýkemek.

  3. Göçme manyda Ýakmak, çakmak.

    • Kükürt sürtmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sürtmek - sürtdüm, sürtdüň, sürtüpdir.

gara sürtmek

seret gara

ýüzüne gara sürtmek

seret ýüz1