sürüm at

Ekmek üçin topragy sürmek prosesi, ekin ýerini işläp bejeriş işi, döwri.

  • Ilki bilen gowaça ekiljek ýerleriň ähli meýdanynyda esasy sürümi doly geçirmek zerur. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)