süpürinibermek işlik

Süpürinip başlamak, süpürinmegiňi dowam etmek.