sümsünmek işlik

  1. Ysyrganyp ýörmek, bir zat gözläp ýörmek (it, şagal we ş. m. haýwanlar barada).

    • Ýyldyz ýagtysyna kä ýerde sümsünip ýören tilkiniň sümekli guýrugy saýga-rylýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Bir zat gözläp, agtaryp ýörmek (adam barada).