sümsünişmek işlik

  1. Asyrganyşyp ýörmek, bir zat gözleşip ýörmek (it, şagal we ş. m. haýwanlar hakda).

    • Itler kölege arap, ondan-oňa sümsünişip başlaýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Bir zat agtaryşyp, peýda gözleşip ýörmek.