sümsündirmek işlik

Bir zat agtardyp, gözledip ýördürmek.