sümsüle

Gelin-gyzlaryň börüklerine, tahýalaryna dakynýan şelpeli bezeg şaýy.

  • Börüginiň etegindäki sümsüleler iki baka yranyşyp, çala şyňňyrdaýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)