sümme

sümme tokaý

Geçip bolmaýan gür tokaý.

  • Kemsiz ýaraglanan birnäçe ýigitler kiçijik topar bolup, sümme tokaýyň etegine ýetip barýardylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)