sümgürinmek işlik

Sümgürip burnuňy arassalamak.

  • Durdy sümgürindi-de çekgelerini süpürişdirdi. («Kolhoz günleri»)