sümek

Egirmek üçin darakdan geçirilen ýüňüň, pagtanyň we ş. m. süýümi.

  • Nurjahan süýkdüren sümegini eline orady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň çalasyn elleri sümek ýaly pagtalary maşyn ýaly özüne çekýär. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • sümeklerin
  • sümeklerine
  • sümekli