sümdürmek işlik

  1. Deşikden sümelgeden we ş. m. ýerden geçirmek.

  2. Göçme manyda Sowuk ýarag sokmak.

    • Gonçar olaryň üstüne okdurylyp, onuň böwründen gylyç sümdürdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sümdürdi
  • sümdürdiň
  • sümdürmeli