sümürmek1 işlik

Bir bada iýip-içip gutarmak, tamamlamak.

  • Bir käse süýdi sümürdi.

sümürmek2 işlik

Kellä geýilýän geýimi aşak çümrüp geýmek.

  • Ol özüni tanatmajak bolup, telpegini aşak sümürdi.