sülmüremek işlik

Ýüzüňi aşak tutup, kän geplemän oturmak däbi, özüňi alyp barmagyň bir manerasy.

  • Men gelin bolup sülmüräp oturman, gelen günümden başlaphaly ýüwürtdim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • sülmüremäge
  • sülmüreýän
  • sülmürän
  • sülmüräp
  • sülmürär
  • sülmürärçe