sülük

Ýapyşan haýwanlarynyň ganyny sorup ýaşaýan süýji suw gurçugy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sülük - sülügi.


Duş gelýän formalary
  • sülügi
  • sülügim
  • sülükler
  • sülükli