süýndürmek süýn‧dür‧mek işlik

 1. Bir zady çekip, ýenjip uzaltmak.

  • Nurjahan pigäni endigan süýndürip, birsydyrgyn towlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Uzaldyp, sogduryp gürlemek, geplemek.

 3. Göçme manyda Ýere ýazmak, öldürmek.

  • Tyçenkonyň otrýady ýaltamanlaryň diňe bir näçesini süýndürip bildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • süýndürdi
 • süýndürenlerinden
 • süýndürer
 • süýndürip
 • süýndüripdi
 • süýndürmek
 • süýndürmäge
 • süýndürmäniň
 • süýndürýän
 • süýndürýär