süýkmek süýk‧mek işlik

  1. Sogup gitmek, süýnmek, uzamak.

    • Päkize tabaklaryň içinde çüýşe ýaly bal süýgüp ýatyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Uzalyp çykmak, sogdurylyp aýdylmak.

    • Birden onuň gulagyna suwuň pažžyldysy we inçeden süýgüp çykýan zaryn ses eşidildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar. Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýkmek - süýkmekdüm, süýkmekdüň, süýgýär.


Duş gelýän formalary
  • süýkendi
  • süýkäýmeseň