süýkeşmek süý‧keş‧mek işlik

  1. Biri-biriňe degip sürtülmek, degip geçmek.

  2. Göçme manyda Bir hyýal bilen birine lak atmak, azar bermek, degmek.


Duş gelýän formalary
  • süýkeşip
  • süýkeşmegi
  • süýkeşmek