süýek sü‧ýek

Könelişen söz seret süňk

  • Iki eli sypyp taýdy aýagy, owum-döwüm boldy onuň süýegi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýek - süýegi.

süýegiň agarmak

seret süňňi

  • Bir ýere barýançaň agar süýegiň, bikär durmaz eliň bilen aýagyň. (Durdy Gylyç, Goşgular)


Duş gelýän formalary
  • süýegi
  • süýegini
  • süýegiň
  • süýekler
  • süýekleri
  • süýeklerim
  • süýeklerini
  • süýekleriň