süýşürişmek işlik

Süýşürmäge kömekleşmek, gozgaşmak.