sözlemek işlik

seret geplemek 1

  • Ömrümde bir gezek ýalan sözledim. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Çaltlyk bilen mikrofony açdy-da, öz ýüreginden joşup çykýan sözlerini bat bilen sözlemäge başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Poltoraskiý her mitingde sözledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)