sözleşmek işlik

seret gepleşmek

  • Begenç adatda gelin-gyzlar bilen sözleşmäge degişmäge çekinmeýän wäşi, şowhun bir ýigitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Olar gapynyň iki ýanynda durup sözleşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)