sözleşmek söz‧leş‧mek işlik

seret gepleşmek

 • Begenç adatda gelin-gyzlar bilen sözleşmäge degişmäge çekinmeýän wäşi, şowhun bir ýigitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Olar gapynyň iki ýanynda durup sözleşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • sözleşdi
 • sözleşdigimiz
 • sözleşdiler
 • sözleşdim
 • sözleşeli
 • sözleşeliň
 • sözleşemok
 • sözleşen
 • sözleşende
 • sözleşenim
 • sözleşenimizde
 • sözleşeniňde
 • sözleşenligi
 • sözleşer
 • sözleşerdim
 • sözleşeris
 • sözleşesi
 • sözleşeýin
 • sözleşip
 • sözleşipdir
 • sözleşjek
 • sözleşmedik
 • sözleşmediler
 • sözleşmegidir
 • sözleşmeginde
 • sözleşmek
 • sözleşmekde
 • sözleşmeklik
 • sözleşmeli
 • sözleşmeseler
 • sözleşmesi
 • sözleşmäge
 • sözleşmäge-de
 • sözleşmän
 • sözleşmänem
 • sözleşmänine
 • sözleşse
 • sözleşsek
 • sözleşseň
 • sözleşseňiz
 • sözleşsin
 • sözleşäýse
 • sözleşýän
 • sözleşýänler
 • sözleşýär
 • sözleşýärdi
 • sözleşýärdiler
 • sözleşýäris
 • sözleşýärler