sözlük

  1. Düşündiriş berlen ýa-da bir dilden başga bir dile terjime edilen elipbiý tertibindäki sözleriň ýygyndysy.

    • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi.

  2. Bir dildäki ähli sözleriň ýa-da bir eserde ulanylýan sözleriň jemi.

    • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügine giren arap-pars sözleriniň köpüsi häzir tanalmaz ýaly bolup gidipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sözlük - sözlügi.