sözlük

 1. Düşündiriş berlen ýa-da bir dilden başga bir dile terjime edilen elipbiý tertibindäki sözleriň ýygyndysy.

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi.

 2. Bir dildäki ähli sözleriň ýa-da bir eserde ulanylýan sözleriň jemi.

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügine giren arap-pars sözleriniň köpüsi häzir tanalmaz ýaly bolup gidipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sözlük - sözlügi.


Duş gelýän formalary
 • sözlüge
 • sözlügi
 • sözlügidir
 • sözlügimizden
 • sözlüginde
 • sözlüginden
 • sözlügindäki
 • sözlügine
 • sözlügini
 • sözlüginiň
 • sözlügiň
 • sözlükde
 • sözlükden
 • sözlükdäki
 • sözlükler
 • sözlüklerde
 • sözlüklerden
 • sözlüklerdäki
 • sözlüklere
 • sözlüklerem
 • sözlükleri
 • sözlüklerimiz
 • sözlüklerinde
 • sözlüklerine
 • sözlüklerini
 • sözlükleriniň
 • sözlükleriň