söwer

seret söýgüli

  • Özüniň söwer dosty Aly bagşy bilen gitmekçidi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Indi sensiz durabilmen, söwer ýarym, Maral janym! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)