söweşjeň

Bir iş ugrunda jan aýaman göreşýän, söweş edýän.

  • Agitasiýa aýdyň, çuň mazmunly, konkret we söweşjeň bolmalydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)