söweş

  1. Harby termin Uruşda goşunyň ýaragly çaknyşygy, jeň.

    • Men gazaply söweşlere güneşli Türkmenistandan geldim. («Bahar»)

    • Batyr söweşde belli. (nakyl)

  2. Başa-baş uruş, göreş.

  3. Göçme manyda Ýaryş, göreş.