sölite sö‧li‧te sypat

[söli:te]

Iş oňarmaýan, başarnyksyz adam.

  • Maňa ýalta diýipdirler, sölite diýipdirler, meni masgaralapdyrlar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Sölite suwda belli. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • sölitelere
  • sölitelik
  • söliteräk
  • sölitä