söýlemek işlik

  1. Könelişen söz Sözlemek, geplemek.

  2. Dialektal söz Makul bilmek, islemek, halamak.

    • Men-ä öýlenjek, söýleseň meniň bilen bol, söýlemeseň gapdalymda otur. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)